click to open

 

Giới thiệu

Tất cả sản phẩm của TÂN PHƯỚC HƯNG là theo yêu cầu của quý khách hàng.

Nếu bạn có nhu cầu khác xin hãy liên hệ chúng tôi.Tiêu chí

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ khách hàng tốt nhất.

Giấy cuộn khổ dài
Giấy cuộng theo yêu cầu
Mẫu sản phẩm tham khảo

Thông tin sản phẩm mẫu:

Tên : Giấy sơ đồ trải bàn cắt

Khổ:  : 1m2 x 2m5

Loại giấy : giấy trơn trắng, xám

Quy cách : 160 - 185 - 210cm

Sử dụng : lót bàn cắt

Giấy cắt khổ bọc nhựa
Giấy cắt khổ lớn theo yêu cầu
Mẫu sản phẩm tham khảo

Thông tin sản phẩm mẫu:

Tên : Giấy sơ đồ trải bàn cắt

Khổ:  : 1m2 x 2m5

Loại giấy : giấy trơn trắng, xám

Quy cách : 160 - 185 - 210cm

Sử dụng : lót bàn cắt

Giấy cuộn nhỏ
Giấy cuộn khổ nhỏ
Mẫu sản phẩm tham khảo

Thông tin sản phẩm mẫu:

Tên : Giấy sơ đồ trải bàn cắt

Khổ:  : 1m2 x 2m5

Loại giấy : giấy trơn trắng, xám

Quy cách : 160 - 185 - 210cm

Sử dụng : lót bàn cắt

Giấy cắt khổ bọc giấy
Giấy cắt khổ bọc giấy
Mẫu sản phẩm tham khảo

Thông tin sản phẩm mẫu:

: Giấy sơ đồ trải bàn cắt

Khổ:  : 1m2 x 2m5

Loại giấy : giấy trơn trắng, xám

Quy cách : 160 - 185 - 210cm

Sử dụng : lót bàn cắt

Giấy cuộn khổ nhỏ
Giấy cuộn theo yêu cầu
Mẫu sản phẩm tham khảo

Thông tin sản phẩm mẫu:

Tên : Giấy sơ đồ trải bàn cắt

Khổ:  : 1m2 x 2m5

Loại giấy : giấy trơn trắng, xám

Quy cách : 160 - 185 - 210cm

Sử dụng : lót bàn cắt

Mẫu giấy cuộn
Giấy cuộn khổ lớn
Mẫu sản phẩm tham khảo

Thông tin sản phẩm mẫu:

Tên : Giấy sơ đồ trải bàn cắt

Khổ:  : 1m2 x 1m5

Loại giấy : giấy trơn trắng, xám

Quy cách : 160 - 185 - 210cm

Sử dụng : lót bàn cắt

Mẫu giấy cắt khổ
Mẫu sản phẩm tham khảo

Thông tin sản phẩm mẫu:

: Giấy sơ đồ trải bàn cắt

Khổ:  : 1m2 x 2m5

Loại giấy : giấy trơn trắng, xám

Quy cách : 160 - 185 - 210cm

Sử dụng : lót bàn cắt