Điểm tin: Phê duyệt Quy hoạch ngành giấy đến năm 2020 -Tân phước hưng | huongdan | Tin Tức | Điểm tin: Phê duyệt Quy hoạch ngành giấy đến năm 2020

Điểm tin: Phê duyệt Quy hoạch ngành giấy đến năm 2020

Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 10508/QD-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025 với quan điểm chủ đạo phát triến ngành công nghiệp giấy theo hướng hiện đại, bền vững gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Quy hoạch cũng đặt ra các mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu hồi giấy các loại trong nước đạt 65%; đáp ứng khoảng 75-80% nhu cầu tiêu dùng trong nước, giảm tỷ lệ nhập khẩu; không cấp phép và dần loại bỏ các nhà máy giấy và bột giấy lạc hậu đang tồn tại với quy mô dưới 10.000 tấn/năm.
Thông tin cần biết
GĐ Mr.Năm
Điện thoại : 0938 193 376
PKD Mss.Năm
Điện thoại : 0935.148.168